XIN PHÉP XD , HOÀN CÔNG ,TÁCH THỬA
Bạn cần máy thi công mà bị hư chưa khắc phục kịp hảy gọi chúng tôi, cho mượn máy xài trong thời gian chờ khắc phục. Gọi đâu có đó, máy đầm, máy dùi, máy phát motor lớn nhỏ, máy vận thang...