Mẫu nhà

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã : KS-0001
 • Loại : Thiết Kế Khách Sạn
 • Số Tầng : 5 Tầng
 • Mặt Tiền : 10m
 • Chiều Sâu : 10m

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 1

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

NHÀ MÁI THÁI

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :