Mẫu nhà

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

 • Mã : D4
 • Loại : Nhà Phố Hiện Đại
 • Số Tầng : 2
 • Mặt Tiền : 4
 • Chiều Sâu : 20

MẪU NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

 • Mã : D3
 • Loại : Nhà Phố Hiện Đại
 • Số Tầng : 2
 • Mặt Tiền : 4
 • Chiều Sâu : 16

THIẾT KẾ NHÀ HIỆN ĐẠI

 • Mã : D2
 • Loại : Nhà Phố Hiện Đại
 • Số Tầng : 1
 • Mặt Tiền : 4
 • Chiều Sâu : 18

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

 • Mã : D1
 • Loại : Nhà Phố Hiện Đại
 • Số Tầng : 1
 • Mặt Tiền : 4
 • Chiều Sâu : 18

NHÀ PHỐ PHONG CÁCH PHÁP

 • Mã : p1
 • Loại : Nhà Phố Kiến Trúc Pháp
 • Số Tầng : 2
 • Mặt Tiền : 6
 • Chiều Sâu : 20

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã : KS-0001
 • Loại : Thiết Kế Khách Sạn
 • Số Tầng : 5 Tầng
 • Mặt Tiền : 10m
 • Chiều Sâu : 10m

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ NHÀ PHỐ 1

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

MẪU THIẾT KẾ BIỆT THỰ

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

NHÀ PHỐ HIỆN ĐẠI

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

NHÀ MÁI THÁI

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :

NHÀ PHỐ TÂN CỔ ĐIỂN

 • Mã :
 • Loại : -- --
 • Số Tầng :
 • Mặt Tiền :
 • Chiều Sâu :