NHÀ PHỐ PHONG CÁCH PHÁP
NHÀ PHỐ PHONG CÁCH PHÁP NHÀ PHỐ PHONG CÁCH PHÁP NHÀ PHỐ PHONG CÁCH PHÁP NHÀ PHỐ PHONG CÁCH PHÁP
Loại Nhà
: Nhà Phố Kiến Trúc Pháp
Số Tầng
: 2
Mặt Tiền
: 6
Chiều Sâu
: 20
Địa Chỉ
: Thủ đức
Chủ Đầu Tư
: THÁP VÀNG